Ilija Petrović

Jedini sin u oca i majke.
Lak za održavanje i upotrebu.
Kad ga baciš u vodu, on pluta.
Kad ga nasloniš na drvo, on stoji.
Kad ga gurneš u šteker, umreš.